ترم 2

با شروع ترم 2 می خواهیم مقاله هایی در مورد آموزش چرتکه و آموزش کامپیوتر را در اختیارتان قرار دهیم تا با بهره گیری از آن ها بتوانید در زمینه آموزش حسابداری، آموزش صنایع دستی و آموزش زبان مهارت های بالایی به دست آورید. در مورد آموزش رباتیک فراموش نکنید که در طول یک ماه برایتان برنامه ریزی های دقیق و پیشرفته ای کرده ای تا آموزش کودک و تجارت را به خوبی پشت سر بگذارید. مثلا در هفته اول جمع تک رقمی، دو رقمی و چند رقمی را یاد می گیرید که در آموزش ریاضی و آموزش فارسی بی تاثیر نیست. یا یافتن ریشه اعداد در درس های جدید به شما توصیه می شود

Previous

Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ثبت نام در مسابقات
برای ثبت نام در مسابقات بر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید .
ثبت نام