ترم 3

در ترم 3 در مورد مباحث مختلفی صحبت می کنیم که این باحث شامل آموزش چرتکه و اموزش کامپیوتر می شود. و هفته به هفته در مورد موضوع های جدید تری به صورت گروهی حرف می زنیم مثلا آموزش حسابداری و آموزش صنایع دستی علاوه بر اهمیتی که دارند، کاربردی و موثر هستند. همه این موارد در زمینه آموزش ریاضی و آموزش فارسی کمک فراوانی می کنند. جمع بندی این مطالب در یادگیری آموزش زبان بی تاثیر نیستند و آزمون هایی برگزار می شود که در آن در مورد مهارت های آموزش رباتیک و آموزش کودک و تجارت سوال می شود و در صورت دادن پاسخ درست و مناسب به ترم های بعدی راه پیدا می کنید.

Previous

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ثبت نام در مسابقات
برای ثبت نام در مسابقات بر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید .
ثبت نام