ظرفیت تکمیل است

 امکان ثبت نام مسابقه چرتکه وجود ندارد

جهت آموزش چرتکه، چرتکه فارسی، آموزش صنایع دستی و هنر، آموزش حسابداری و کسب اطلاع از سایر آموزش ها با کاشناسان آموزشگاه صداقت در ارتباط باشید.