دانش آموزان چرتکه

دانش آموزان چرتکه - 1

دانش آموزان
شرایط سنی:
گروه سنی A: شامل کودکان 7-5 سال
گروه سنی Bشامل کودکان 12-8 سال

آموزشگاه صداقت یکی از جدید ترین برگزار کنندگان دوره آموزش چرتکه در ایران است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ثبت نام در مسابقات
برای ثبت نام در مسابقات بر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید .
ثبت نام