صنایع دستی و هنر

آموزش صنایع دستی و هنر

آموزش صنایع دستی و هنرهای تجسمی از فعالیت هایی است که مجتمع آموزشی صداقت در دو بخش ارائه می کند. این آموزش ها که با مجوزات رسمی و مدارک معتبر است در رشته های متفاوتی برگزار می گردند که در زیر به معرفی آنها پرداختیم:

1)آموزشگاه صنایع دستی و هنر که شامل موارد زیر است:

گلدوز ماشینی

گلدوز سرمه دوزی

هویه کاری

عروسک دوزی

خیاطی

2) آموزشگاه هنرهای تجسمی که در چندین مورد ارائه می شود:

نقاشی مقدماتی

نقاشی پیشرفته

طراحی

مجتمع آموزشی صداقت با ارائه برترین متدهای آموزشی در زمینه های آموزش چرتکه، آموزش زبان، چرتکه فارسی، آموزش حسابداری و سایر آموزش ها خدمات خود را ارائه می کند.

ثبت نام در مسابقات
برای ثبت نام در مسابقات بر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید .
ثبت نام