مدرک مربیگری چرتکه

مربیگری چرتکه برگزاری بهترین دوره مربیگری چرتکه همراه با اعطای مدرک معتبر در اصفهان توسط آموزشگاه صداقت چرتکه یکی از ابزارهای قدیمی حساب و کتاب یا همان جمع و تفریق ریاضی بوده است که در گذشته کاربرد بسیار زیادی داشته 
Read more
ثبت نام در مسابقات
برای ثبت نام در مسابقات بر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید .
ثبت نام