مربی هوش مالی

آموزش دوره مربیگری هوش مالی کودکان امروزه فعالیت در بازارها و امور مالی به همراه حسابداری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و افراد زیادی در این زمینه به فعالیت می پردازند از این رو آموزش مسائل ساده مالی 
Read more
ثبت نام در مسابقات
برای ثبت نام در مسابقات بر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید .
ثبت نام