آموزش مربیگری دوره تکمیلی رباتیک (کنترل بات)

9,000,000 

برگزار کننده: پویا ابتکار برتر صداقت

پیش نیاز این دوره : دوره مقدماتی و پیشرفته مربیگری رباتیک

ثبت نام : حضوری و غیر حضوری (آنلاین)

زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره : 180 الی 240 ساعت

اعطای کارت معتبر مربیگری از پویا ابتکار برتر صداقت

اعطای کارت فنی حرفه ای رباتیک

مفاهیم آموزشی:

آموزش دوره مقدماتی و پیشرفته رباتیک پیش نیاز این دوره می باشد.

  • آموزش ساخت 4 ربات
آموزش مربیگری دوره تکمیلی رباتیک کنترل بات | مشخصات، قیمت و خرید | پویا ابتکار برتر صداقت
آموزش مربیگری دوره تکمیلی رباتیک (کنترل بات)
این سایت از کوکی ها استفاده می کند تا تجربه بهتری از مرور را به شما ارائه دهد. با مرور این وب سایت، با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید.