آموزش مربیگری دوره لیوان چینی

3,000,000 

برگزار کننده: پویا ابتکار برتر صداقت

پیش نیاز این دوره : بدون پیش نیاز

ثبت نام : حضوری و غیر حضوری (آنلاین)

زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره : 180 الی 240 ساعت

اعطای کارت معتبر مربیگری از پویا ابتکار برتر صداقت

آموزش مربیگری دوره لیوان چینی | مشخصات، قیمت و خرید | پویا ابتکار برتر صداقت
آموزش مربیگری دوره لیوان چینی
این سایت از کوکی ها استفاده می کند تا تجربه بهتری از مرور را به شما ارائه دهد. با مرور این وب سایت، با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید.